Privacy verklaring

Schoonheids- en pedicuresalon Lisanne, gevestigd aan Burgermeester Matsersingel 200, 2e verdieping kamer 9, 6843 NZ Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.schoonheidssalonlisanne.nl
Burgermeester Matsersingel 200
2e verdieping kamer 9
6843 NZ Arnhem
+31612857260

Persoonsgegevens die wij verwerken

Schoonheids- en pedicuresalon Lisanne verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Voor- en na foto’s van uitgevoerde behandelingen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Wel verzamelt Schoonheids- en pedicuresalon Lisanne medische gegevens, als deze noodzakelijk zijn om de desbetreffende behandeling correct uit te voeren.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@schoonheidssalonlisanne.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Schoonheids- en pedicuresalon Lisanne verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
–        Het afhandelen van uw betaling
–        Het versturen van facturen of producten
–        U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
–        U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
–        Foto’s voor het bekijken van de behaalde resultaten en deze te delen via social media
–        Medische gegevens om de desbetreffende behandeling correct uit te voeren

Schoonheids- en pedicuresalon Lisanne verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Schoonheids- en pedicuresalon Lisanne neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Schoonheids- en pedicuresalon Lisanne) tussen zit. Schoonheids- en pedicuresalon Lisanne gebruikt de volgende computerprogramma’s of –systemen: WEGA, Melissa

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Schoonheids- en pedicuresalon Lisanne bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar van uw persoonsgegevens, in verband met belastingtechnische redenen.

Schoonheids- en pedicuresalon Lisanne verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Schoonheids- en pedicuresalon Lisanne gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schoonheids- en pedicuresalon Lisanne en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@schoonheidssalonlisanne.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Schoonheids- en pedicuresalon Lisanne wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: http: //autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Schoonheids- en pedicuresalon Lisanne neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@schoonheidssalonlisanne.nl

De website van Schoonheids- en pedicuressalon Lisanne is beveiligd met de SSL-techniek. Dit is een techniek waarmee de verbinding tussen de bezoeker van een website en de server waar de website is ondergebracht, wordt beveiligd middels zeer sterke encryptie. Op deze manier kan vertrouwelijke informatie niet worden onderschept. Een SSL-verbinding draagt er niet alleen zorg voor dat niemand kan meelezen wat er naar een website wordt verstuurd, het voorkomt ook dat informatie die naar de website wordt verstuurd of van de website wordt verzonden kan worden aangepast.

U kunt het herkennen aan de // voor de url.B